ÖZET KURALLAR

Sözlü bildiriler, yapılmakta olan veya yapılmış bir bilimsel çalışmanın amacını ve sonuçlarını içermelidir. Derleme şeklinde olmamalıdır. Sempozyum Dili Türkçe, İngilizce, Farsça ve Arapça’dır. Bildiri özetleri (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde Türkçe, Arapça, Farsça veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Özetler, konu başlığı, alt tire ve sunumu yapacak katılımcının ad-soyadı (küçük harf ile) dosya adı olarak verilerek (Örn; mevlanavedostluk_olcaykocatürk) kaydedilmelidir. Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır.


Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır: 1. Bildiri adı 2. Yazar adı –unvanla birlikte- 3. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte- 4. İletişim bilgileri (yazışma adresi, telefon, e-posta) Tebliğler İSNAD atıf sistemine göre yazılmalıdır. Detaylı bilgi için: https://www.isnadsistemi.org/

شروط الملخصات

يجب أن تتضمن العروض اللفظية الغرض من الدراسة العلمية التي يتم إجراؤها أو التي تم إجراؤها ونتائجها. لا ينبغي أن يكون في شكل تجميع. لغة المؤتمر التركية والعربيةوالفارسية والإنجليزية يجب: ان تكون كتابة ملخصات العروض التقديمية الشفوية و عروض الملصقات باللغة التركية او اللعربية او الفارسية او الانجيليزية بحيث لاتتجاوز صفحة في شكل ملف Microsoft Word (.doc-docx) ان تُسجل الملخصات بجعل اسم الملف عنوانَ الموضوع, شرطة سفلية واسم ولقب المشارك بالحروف الصغيرة على سبيل المثال: (mevlanavedostluk_olcaykocatürk) ان تتكون


الملخصات من خمسمئة حروف على الاكثر ان يتضمن عنوان العروض ما يلي: ـــ اسم العرض ـــ اسم الكاتب بللقب العلمي ـــ اسم المؤسسة التي يعمل فيها المشارك مع كليته وقسمه ـــ معلومات التواصل ( الهاتف, الايميل, البريد ) يجب كتابة الأوراق وفقًا لنظام الاستشهاد ISNAD. للحصول على معلومات مفصلة: https://www.isnadsistemi.org/

ABSTRACT RULES

Verbal presentations should include the purpose and results of a scientific study that is being conducted or has been conducted. It should not be in the form of a compilation. Symposium Language is Turkish, English, Persian and Arabic. Abstracts (not more than one page) should be written in a “Microsoft Word” file (doc. – docx. format) in Turkish, Arabic, Persian or English. Subject title, lower dash and name of the participant who will make the presentation should be given as file name (eg: mevlanaandfriendship_johnsmith) to the abstract while saving. Abstracts should not exceed 500 words.


The title of the paper should contain the following informations: 1. Paper name 2. Writer’s name -with his/her title- 3. Writer’s institution -with faculty and the department- 4. Contact information (correspondence address, phone number, e-mail) Papers should be written according to ISNAD citation system. For detailed information: https://www.isnadsistemi.org/